La Conferència anual de l’Association of International Educators dels Estats Units (NAFSA) prevista del 24 al 29 de maig a Saint Louis (Missouri, Estats Units) s’ha ajornat per al 2021. Hi participaven diferents universitats catalanes amb el suport de la delegació del Govern català a l’Amèrica del Nord.

La Conferència anual de la NAFSA és una de les trobades de referència per a la comunitat mundial d’educadors internacionals. La conferència d’enguany portava per títol “Innovar, Influir, Impactar”. El programa tenia previst impulsar innovacions en l’educació internacional posant de relleu el paper que el camp juga en la creació de comunitats d’acollida, suport als drets humans i defensa de la justícia social.

S’havien programat sessions d’aprenentatge professional i tallers, així com una exposició on els assistents poden informar-se sobre aspectes com la gestió internacional de matriculacions, serveis internacionals per a estudiants o lideratge educatiu internacional.

Les universitats de Catalunya creixen com a destinació preferent entre els estudiants dels Estats Units segons dades del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC). Els estudiants provinents dels EUA creixen prop del 20% en tres anys i representen el 27% del total d’estudiants internacionals que venen a Catalunya.

A més, era prevista l’assistència del delegat del Govern als EUA i el Canadà, Isidre Sala. L’any passat la conferència de la NAFSA va tenir lloc a Washington DC i van assistir-hi representants de l’UAB i la Universitat de Girona.