Foto: Freepik

La Universitat de Barcelona participa en un nou consorci internacional creat per impulsar medicaments de teràpia avançada (ATMP), mitjançant el trasplantament de cèl·lules mare, per tractar la malaltia de Huntington. L’entitat, que porta per nom The Stem Cells for Huntington’s Disease (SC4HD), és un nou consorci internacional formada per vint-i-vuit investigadors de renom de deu països.

En representació catalana hi participa Josep M. Canals, professor del Departament de Biomedicina de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB i director del Centre per a la Producció i Validació de Teràpies Avançades (Creatio), i Unai Perpiñá, responsable tècnic a Creatio i professor del mateix Departament de Biomedicina.

Els objectius principals del consorci SC4HD són treballar conjuntament amb la comunitat afectada per la malaltia de Huntington per desenvolupar criteris i guies, i abordar els principals reptes per implementar d’una manera ràpida i segura les teràpies basades en cèl·lules mare als pacients amb aquesta patologia devastadora.

“Una gran oportunitat”

Segons explica Josep M. Canals, director de Creatio i membre del Comitè Directiu de SC4HD, “les teràpies basades en cèl·lules mare són una gran oportunitat per tractar la malaltia de Huntington, un trastorn neurodegeneratiu que afecta principalment les neurones del nucli estriat del cervell”.

Fins ara, moltes teràpies cel·lulars experimentals s’han centrat en el nucli estriat amb la finalitat de substituir les neurones que s’han perdut durant el procés de la malaltia. D’aquesta manera, es pretén reparar el circuit neuronal o augmentar la supervivència de les neurones restants i de les cèl·lules neuronals i glials del nucli estriat.

Els avenços tecnològics dirigits a la diferenciació de les cèl·lules mare cap als tipus neuronals desitjats obren noves estratègies per restaurar els circuits neuronals danyats en la malaltia de Huntington.

El consorci SC4HD reuneix experts en biologia de cèl·lules mare, trasplantament de cèl·lules, producció de cèl·lules de grau clínic, neurocirurgia i avaluació clínica per a una aplicació clínica segura de les teràpies amb cèl·lules mare, oferint l’estandardització de protocols i guies completes que engloben tot el ventall de consideracions terapèutiques.