El darrer informe d’AMEC “Conjuntura 2018 i Perspectives 2019”, presentat el mes de març passat, assenyala que el 79% de les empreses (gairebé el doble que el 2017) han detectat dificultats en la seva activitat internacional. Ens trobem davant d’un entorn internacional caracteritzat per l’alentiment del creixement del PIB i el comerç mundial, al que cal afegir la incertesa i l’augment de barreres al comerç. Al còctel s’hi suma a més la revolució tecnològica que està provocant grans transformacions en la indústria i el model productiu.

Els canvis en les regles de joc en l’escenari internacional han obligat a les empreses a realitzar un major esforç per mantenir la seva posició en els mercats exteriors. Es diferencien aquelles que han iniciat noves estratègies en els últims anys, com són el desenvolupament de nous productes (un 80% de les empreses confirmen que l’han aplicat com a principal estratègia en 2019), la diversificació de mercats, el desenvolupament del talent i la capacitat inversora a l’exterior, com es detalla l’informe.

Per aconseguir els mateixos resultats, les empreses han hagut de ser més competitives. Les que millor han aguantat han estat les més ben preparades i amb més experiència, com ho són les empreses d’AMEC, que busquen punts de trobada, intercanvi i aprenentatge.

I és que en aquest escenari tan canviant i incert, compartir les experiències es torna essencial: aquella empresa que es troba de sobte amb una dificultat imprevista per un canvi normatiu en un mercat i ho explica a la resta permet que la següent que hi arriba una setmana més tard no es trobi amb el mateix problema.

Així, tot i les grans dificultats, l’exportació total de les empreses d’AMEC ha augmentat un 11,4% el 2018, molt per sobre de l’1,1% de mitjana a Catalunya i del 2,9% a la resta de l’Estat.
Les empreses avui en dia han de dedicar esforços per mantenir-se permanentment actualitzades sobre els canvis geopolítics que es produeixen al món. És per aquest motiu que han manifestat el seu interès en la prospectiva (geopolítica i tecnològica) i el desenvolupament de capacitats per anticipar-se i adaptar-se. AMEC, en el darrer any i mig, ha intensificat l’activitat de prospectiva, amb la creació de la nova àrea de Prospectiva.

I és que al mateix temps que les empreses, les organitzacions també han d’anar innovant per tal de ser efectives. AMEC és la primera associació empresarial europea en posar en marxa un pioner sistema per mesurar l’impacte de la seva activitat en els seus associats, per tal de poder incrementar el valor de la seva actuació en la competitivitat internacional de les empreses. L’objectiu és respondre amb la màxima eficiència a les necessitats de la indústria internacionalitzada. En l’entorn global en el qual estem immersos, això vol dir treballar per garantir la competitivitat del nostre teixit productiu i la seva continuïtat, essencial per mantenir el benestar social.

Joan Tristany és director general d’AMEC