Un escenari per als més preparats

El darrer informe d’AMEC “Conjuntura 2018 i Perspectives 2019”, presentat el mes de març passat, assenyala que el 79% de les empreses (gairebé el doble que el 2017) han detectat [...]