Aquest cap de setmana, 25 i 26 de gener de 2020, tornarem a celebrar una Trobada de les comunitats catalanes a l’Amèrica del Nord. Des de la Delegació de󠤥l Govern als Estats Units i el Canadà estem molt il·lusionats. Ha passat massa temps -10 anys- des de la darrera trobada. Han estat uns anys molt intensos a Catalunya, i les comunitats catalanes a l’exterior no deixen de ser un reflex de la realitat del país. Com a conseqüència, moltes de les comunitats també han viscut un període intens de debat, iniciatives, activitats, etc. Compartir aquestes experiències segur que resulta molt interessant per a tothom.

Un factor addicional i determinant és el creixement que ha experimentat la comunitat catalana als Estats Units. Les xifres que disposem actualment constaten que en els darrers cinc anys la comunitat catalana als EUA ha crescut en 7.000 persones, superant ja les 20.000 persones. I al Canadà supera les 2.000 persones i, per tant, proporcionalment a la poblaci󠤥ó, és pràcticament la mateixa.

Les estadístiques, a més, ens ofereixen informaci󠡤ó addicional que també mereix una reflexió. La majoria dels catalans i catalanes que han vingut a viure a l’Amèrica del Nord estan en edat laboral i, per tant, han vingut per aprofitar oportunitats laborals atractives. A més aquesta poblaci󠮯ó no es troba concentrada en cap punt en particular, sin󠱵ó que es distribueix entre les principals ciutats metropolitanes dels EUA i el Canadà. El perfil més habitual d’aquests catalans i catalanes és d’una persona jove, ocupada -que treballa-, que viu a l’Amèrica del Nord fa relativament pocs anys, i que bàsicament coneix la comunitat que viu al voltant de la seva àrea. Aquestes persones, en molts casos, es troben molts distants unes de les altres, i per tant no es coneixen i no s’estableixen cap relació entre la comunitat.

Algunes d’aquestes comunitats tenen l’avantatge que ja estan establertes als EUA des de fa dècades, i per tant, són comunitats consolidades que han tingut una continuïtat en el temps i que han deixat petjada. Un testimoni palpable serà la visita que farem aquest cap de setmana a la Biblioteca Catalana de la Fundació Paulí Bellet a Kensington, que compta amb el volum més gran de publicacions en català a l’Amèrica del Nord. No podem agrair la tasca dels seus promotors. Altres comunitats, de creació més recents, i fins i tot estan en fase embrionària. Per sort, les noves tecnologies avui ens permeten connectar les persones de manera més senzilla. Hem d’aprofitar-ho i encoratjar aquests grups a consolidar-se i créixer en membres i activitats per a la comunitat.

És un bon moment, per tant, per celebrar aquesta Trobada de les Comunitats Catalanes. La trobada, que ha estat promoguda per la delegaci󠤥ó del Govern als EUA i el Canadà té com a objectiu principal establir vincles directes entre la pròpia delegació i la comunitat, que serveixi alhora per estrènyer lligams entre els diversos nodes de la comunitat. Estem segurs que establint aquest contacte directe podran sorgir iniciatives que permetran establir noves i interessants vies de col·laboraci󠰥ó per portar a terme projectes que en solitari no són viables o són molt més difícils. No tenim cap dubte que podrem compartir experiències exitoses que donaran peu a replicar bones prࣴàctiques.

Els Casals Catalans oficialment constituïts podran conèixer millor els programes que el Govern de Catalunya destina a la Catalunya Exterior. I els catalans i les catalanes residents als EUA i el Canadà ens podrem conèixer millor i podrem compartir aquesta meravellosa experiència de viure la catalanitat en un entorn tan diferent i llunyà. Un cop més demostrarem que l’actiu més preuat que té Catalunya i el capital humà un poble actiu, innovador, creatiu, i obert al món que tenim un excel·lent ambaixador en cadascun de nosaltres.

En definitiva, una trobada necessària i útil, que segur que ens permetrà cohesionar més i millor la comunitat catalana a l’Amèrica del Nord. Grࣩàcies a tothom per haver fet l’esforç de fer-la possible.

Isidre Sala és el delegat del Govern català als Estats Units i el Canadà