El contrast colombià: un país amb enormes necessitats i possibilitats

L'any 2004 va néixer, a Barcelona, l'Associació OBREAL (Observatori de les relacions Unió Europea – Amèrica Llatina), entitat que agrupa 27 entitats d'educació superior de la UE y d'AL i [...]