El Govern català ha aprovat un acord de col·laboració amb l’Académie de Montpellier per promoure un seguit d’accions conjuntes en matèria educativa i que té com un dels principals objectius incrementar el coneixement per part de l’alumnat català de la llengua francesa.

El conveni, amb una durada de quatre anys, s’emmarca en un seguit de programes de mobilitat que Educació du a terme per a alumnat i professorat de diferents etapes educatives, especialment en la formació professional, i que s’afegeix als ja existents amb Quebec, Grenoble i Lió.

Els principals objectius és promoure i desenvolupar l’ensenyament de les respectives llengües a través de programes d’intercanvi de professorat i alumnat i visites d’estudi; impulsar el programa Mobisudnord, de mobilitat individual de l’alumnat i l’impuls d’una xarxa entre els centres amb seccions bilingües francès-català del Departament dels Pirineus Orientals de l’Acadèmia de Montpeller i els centres de Catalunya que imparteixen matèries curriculars en llengua francesa.

ACORDS DES DE 1999

Des de 1999, la Generalitat de Catalunya i l’Acadèmia de Montpeller han signat acords en matèria de cooperació educativa que permeten portar a terme intercanvis transfronterers, reconèixer la importància de l’aprenentatge de les llengües respectives i desenvolupar projectes europeus.