Xarxa Vives

L’Institut Ramon Llull, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i la Xarxa Vives d’Universitats ofereixen un curs d’introducció a la didàctica de la llengua com a idioma estranger contribueix a la formació dels futurs docents de català a universitats de l’exterior. Durant tres dies, els participants treballen el tractament de la variació lingüística, la cultura i la literatura a l’aula de la mà de destacats professors de les universitats de la Xarxa Vives, a Vinaròs i Morella, a la comunitat valenciana.

El X Curs d’introducció a la didàctica de la llengua com a idioma estranger tindrà lloc entre el 18 i el 20 d’octubre de 2019. Aquest curs d’introducció s’adreça a llicenciats i graduats en Filologia, preferentment en Filologia catalana, Traducció i Humanitats i a estudiants del darrer any de grau d’aquestes titulacions que no tinguen o compten amb poca formació i experiència docent en el camp de l’ensenyament de la llengua com a idioma estranger. El preu del curs és de 150 euros i les places són limitades.

Compta amb la col·laboració del Màster d’Ensenyament de català com a primera i segona llengua de la Universitat de Barcelona, la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona, i de la Facultat d’Educació i del Departament de Filologia
Catalana de la Universitat d’Alacant.